วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Lock or divert folder with CLSID Another way:ใช้ CLSID ล็อค หรือ เบี่ยงเบนเส้นทางเปิดโฟลเดอร์อีกวิธี(Lock or Hide file , folder & Drive without any software. Page 6.)


 

Hide file, folders & drives Contents

2. Create batch file to lock Folders(use a password) 3. Use attrib command hide file & folders
4. Hide file & folders behind picture 5.Lock or divert folders with CLSID 6.Lock or divert folders with CLSID(Another way.)
7. Create invisible folders 8. Using gpedit.msc to hide specified drives in computer. 9. Lock & Hide Drives using Hexadecimal.
10. Hide Drive With Disk Management Tool 11. Hide Drive with QuickEdit Mode on Diskpart

Lock or Hidden file , folder & Drive without any software. Page6.

Lock or divert folder with CLSID Another way

ใช้ CLSID ล็อค หรือ เบี่ยงเบนเส้นทางเปิดของ Folder อีกวิธี


Lock or divert folder with CLSID Another way(Monsters inc.)

การ Lock Folder ในบทนี้จะมีวิธีการโดยรวมแบบเดียวกันกับ Page 5. นั่นแหละ(อ้าว!!..แล้วจจะแยก Page.หาพระแสงเณรแอร์อะไรเนี่ย?) HA..ha.! ก็เพราะคนเขียนอยากจะแยกไง..มันเป็นแบบนี้ครับ
ในการใช้ CLSID Lock หรือเบี่ยงเบน Folder ที่ให้ผลลัพท์แบบเดียวกับ Page 5. นั้นนอกจากจะเขียนคำสั่ง Batch file แบบรวม Key lock กับ Unlock ไว้ใน File.bat เดียวกันแล้ว เราสามารถแยกคำสั่งออกเป็น File lock และ File unlock ได้ครับ และนอกจากนั้น คุณไม่จำเป็น ต้องเขียน และเก็บ Batch file ไว้เลยก็ได้ ถ้าคิดกันแบบไม่มีอะไรจะเสียก็คือ เป็นทางเผื่อเลือก อีกอย่างมันเป็นคำสั่งที่เรียบง่ายกว่า จำได้ง่ายกว่า(สำหรับมือใหม่นะ)

Rename folder and add Extension of folder is CLSID

A. การ Lock

ในตัวอย่าง ผมจะใช้ CLSID ของ Computer คือ 
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
 
สำหรับ CLSID ตัวอื่นๆให้คุณดูได้ที่ตารางข้อ B. ของ
Page 5.
1. วิธี Lock แบบเติมนามสกุลด้วย CLSID
 เลือก Folder ที่คุณต้องการจะ Lock หรือ สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ (จากตัวอย่างผมจะLock folder ที่ชื่อว่า MyLocker ที่อยู่ใน Drive E ) จากนั้นให้คุณ Rename Folder แล้วใส่จุด ตามด้วย CLSID แค่นี้แหละ ผลลัพธ์ก็จะได้แบบ Pic 1. (ถ้า Icon ยังไม่เปลี่ยนลองกด F5 เพื่อ Refresh)
 ให้คุณลองคลิกขวา > Properties โฟลเดอร์ที่คุณล็อคดู จะสังเก็ตได้ว่าที่ Type : จะระบุ CLSID ที่คุณนำมาใช้ด้วย (4.) ตรงนี้มีประโยชน์มากในกรณีที่คุณทำ Key Unlock หาย เพราะ ถ้าคุณไม่รู้เรื่องตรงนี้ ในกรณีที่คุณทำ Key หาย แทนที่คุณจะมาเสียเวลาหา CLSID ที่คุณใช้ให้ยุ่งยากให้คุณ Copy CLSID จากตรงนี้ไปแก้ปัญหาแทน
Hidden file & folder without any software.2. การ Lock อีกวิธี (เขียนเป็น Batch file)
 เปิดโปรแกรม Note pad ขึ้นมา และให้คุณเขียนคำสั่งตามนี้
ren NameFolder NameFolder.{CLSID} โดย..
สีส้ม = ชื่อ Folder ที่คุณต้องการจะ lock 
สีฟ้า = ชุดตัวเลขของ CLSID ที่คุณใส่ลงไป
 เสร็จแล้ว ให้คุณสั่ง Save as ไว้ที่ Path เดียวกันกับโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะ Lock ตั้งชื่อ File ชื่ออะไรก็ได้ แต่ให้ต่อท้ายชื่อด้วย.bat(ของผมจะตั้งชื่อเป็น lock.bat) จากนั้นให้คุณ Double click ที่ File.bat ของคุณเพื่อเป็นการ Lock
จากตัวอย่าง ผมต้องการ Lock folder ที่ชื่อว่า MyLocker ที่อยู่ในDrive E ผมต้องเขียนคำสั่งเป็นดังนี้ (Pic 2.)Unlock folder with file.batB. Unlock

1. Unlock โดยการเขียน Batch file
 เปิด Notepad ขึ้นมา จากนั้นให้คุณเขียน คำสั่งตามนี้
ren NameFolder.{CLSID} NameFolder โดย..
สีส้ม = ชื่อ Folder ที่คุณต้องการจะ ปลดล็อค
สีฟ้า = ชุดตัวเลขของ CLSID ที่คุณใส่ลงไป
 เสร็จแล้ว ให้คุณสั่ง Save as ไว้ที่ Path เดียวกันกับ Folder ที่คุณต้องการจะUnlock ตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้ (ของผมจะตั้งชื่อเป็น Key.bat) (Pic 3.) จากนั้นให้คุณ Double click ที่ File.bat ของคุณเพื่อเป็นการ Unlock *แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บ Key.bat ไว้ ผมแนะนำให้ทำตามขัอ2.ครัข
 hidden file & folder without any software2. Unlock โดยใช้คำสั่ง cmd ข้อนี้จะใช้ตัวอย่างของผมเป็นหลัก สมมุติว่าผมย้ายโฟลเดอร์ที่ผมล็อค ไปไว้ที่E:\myWork ...ให้คุณเปิด cmd ขึ้นมา (กดWindows Key +r > พิมพ์ cmd > OK)
บรรทัดที่ 1. cmd จะอยู่ที่ C:\User\o> ผมต้องพิมพ์ E: ลงไปแล้วกด Enter เพื่อย้ายจาก C:\User\o ไปเป็น Drive E:
บรรทัดที่ 2. พิมพ์ cd เคาะ Back speck 1ครั้ง ตามด้วยพิมพ์ myWork กด Enter (Change directory ไปยังโฟลเดอที่ชื่อ myWork)
บรรทัดที่ 3. พิมพ์ ren MyLocker.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} MyLocker กดEnter โดย สีส้ม = ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะ Unlock, สีฟ้า= ชุดตัวเลขของ CLSID ที่คุณใส่ลงไป
แลบลิ้นปลิ้นตา เมื่อเสร็จแล้วถ้าต้องการออกจาก cmd ก็ให้คุณคลิกที่ .X. หรือพิมพ์ exit แล้วกดEnter ก็ได้
 cmd in Windows8
* กรณี Windows 8 ถ้าโฟลเดอร์ที่คุณ Lock อยู่ในโฟลเดอร์ไหน คุณก็สามารถเปิด cmd จากโฟลเดอร์นั้นๆได้ทันที โดยเปิดเข้าไปที่ > File > Open command prompt > Open command prompt จากนั้น ก็พิมพ์ ren.... เพื่อปลดล็อคได้เลย (Pic 5.)
Monsters inc:Funny animation.gif
Lock or divert folder with CLSID: ใช้ CLSID ล็อค หรือเบี่ยงเบนเส้นทางเปิดของโฟลเดอร์(Lock or Hide file , folder & Drive without any software. Page5.)Hide file, folders & drives Contents

2. Create batch file to lock Folders(use a password) 3. Use attrib command hide file & folders
4. Hide file & folders behind picture 5.Lock or divert folders with CLSID 6.Lock or divert folders with CLSID(Another way.)
7. Create invisible folders 8. Using gpedit.msc to hide specified drives in computer. 9. Lock & Hide Drives using Hexadecimal.
10. Hide Drive With Disk Management Tool 11. Hide Drive with QuickEdit Mode on Diskpart

Lock or Hidden file , folder & Drive without any software Page 5.


Lock or divert folder with CLSID

ใช้ CLSID ล็อค หรือ เบี่ยงเบนเส้นทางเปิดของ Folder

 

Lock or divert folder with CLSID (for the birds)ข้อดีของการใช้ CLDID(Class Identifier)ล็อก หรือ เบี่ยงเบนเส้นทางการเปิด โฟลเดอร์ก็คือ เป็นวิธีการที่เรียบง่าย และระดับในการซ่อนนั้นให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเสมอ
และข้อดีอีกข้อที่นับเป็นข้อเสียด้วยก็คือ มันแก้ไขง่ายไปสักนิด แต่ง่ายเฉพาะคนใช้ Computer ที่มีความรู้ด้านภาษา DOS, bat, reg เป็นอย่างดีเท่านั้นนะ (ถ้าจะพูดให้ถูกคุณจะใช้วิธีการไหนๆมันก็แก้ไขได้เหมือนกันแหละ) ส่วนมันจะเป็นการ Lock หรือ เบี่ยงเบนนั้นจะขึ้นอยู่กับ CLSID ที่คุณนำมาใช้
ในตัวอย่างของผม จะใช้การเบี่ยงเบนไปยัง Run สำหรับคุณผู้อ่าน ต้องการให้ผลของการ Double click เป็นแบบไหนให้เลือก CLSID จากตารางที่ข้อ B..

If exist NameFolder goto Lock
ren 
NameFolder.{CLSID} 
NameFolder
EXIT
:Lock
ren 
NameFolder NameFolder.
{CLSID}

A. เขียน Batch file เพื่อสร้าง Key lock และ Unlock ในตัวเดียวกัน

1.เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะ Lock หรือ สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ จากนั้น เปิด Note pad ขึ้นมา และให้คุณเขียนคำสั่งตามตารางนี้ โดย..
สีส้ม : ชื่อ Folder ที่คุณต้องการจะ Lock
สีฟ้า : ชุดตัวเลขของ CLSID ให้คุณเลือกจากตาราง ข้อ C. มาใส่
2. เสร็จแล้วให้คุณสั่ง Save as ไว้ที่ Path เดียวกันกับโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะ Lock (ตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้ แต่ของผมจะตั้งชื่อเป็น My-key.bat)
- จากตัวอย่าง ผมต้องการ Lock folder ที่ชื่อว่า MyLocker ที่อยู่ใน Drive E: และผมก็ต้องเขียนคำสั่งเป็นดังนี้ (Pic 1.)
Pic1 Create batch command(lock-or-divert-folder-with-CLSID)

Double click to lock or Unlock3. วิธีการ Lock และ Unlock Folder
ให้คุณ Double click ที่ File.bat ที่คุณสร้างขึ้นมา (จากตัวอย่างของผมก็ต้อง Double click ที่ My-key.bat ครับ โดยถ้าผม Double click ครั้งแรก Folder MyLocker ของผมก็จะเปลี่ยนไอคอนเป็น Run แต่จะไม่สามารถเปิดได้ และ ถ้า Double click ที่ My-key.bat อีกครั้ง ก็จะเป็นการเปิดโฟลเดอร์ได้ตามปกติ ฮะฮ่า!! ง่ายดีเนอะ
NOTE:
- ในการ Lock ถ้า Icon ของคุณยังไม่เปลี่ยน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆให้กด F5 เพื่อ Refresh. แต่ CLSID บางตัว Folder icon ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมีอนกันนะ
- คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ที่คุณ Lock ไปไว้ที่ไหนก็ได้ แต่เวลาที่คุณจะใช้ คุณต้องนำ Key.bat ไปไว้ในโฟลเดอร์ (หรือ Path) เดียวกันเสมอ

B. CLSID (Class Identifier)

เป็นเสมือนตัวแทนที่ใช้เรียกชื่อของ Object ต่างๆในระบบของ Windows เป็นชุดตัวเลขฐาน16(Hexadecimal*) แบบระบบสุ่มขนาด128bitsของMicrosoft ที่สร้างมาจากGUID(Globally Unique Identifier) ใน Registry จะอยู่ที่ HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID คุณสามารถที่จะ เปลี่ยน CLSID เพื่อเบี่ยงเบน Folder ที่คุณ Lock ให้เป็นการเปิด Object อื่นๆ ได้ ดูตารางข้างล่าง
*  Hexadecimal(เฮ็กซิเดซิมอล) : เลขฐาน16 หมายถึงระบบตัวเลขที่มีสัญลักษณ์ 16 ตัว คือ 0123456789ABCDEF
CLSID
Object
เมื่อ Double click
{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B} Workspaces Center เปิด Workspaces Center
{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} Run เหมือนเราคลิกบนที่ว่าง แต่ไอคอนจะเปรี่ยนเป็นแบบ Run
{06622D85-6856-4460-8DE1-A81921B41C4B} Open Control Panel เหมือนเราคลิก บนที่ว่าง  Icon Folder เป็นเหมือนเดิม
{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5} Users Libraries เปิด Libraries ที่ Navigation Bar
{323CA680-C24D-4099-B94D-446DD2D7249E} Favorites เปิด Favoritesที่ Navigation Bar
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Computer เปิดหน้าต่าง Computer
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} Recycle Bin เปิด Recycle Bin


For the birds:Funny animation.gif

ถึงแม้วิธีการใช้ CLSID ล็อค หรือ เบี่ยงเบนเส้นทางเปิดของโฟลเดอร์ของบทความนี้จะเป็นการรวม Key Lock & Unlock อยู่ในคำสั่งของ Batch file เดียวกัน แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการแจงรายละเอียด ของวิธีนี้อีกที ซึ่งก็มีประโยชน์ในกรณีที่คุณทำ Key.bat หาย รวมถึงวิธีการปลด Lock ที่ต่างออกไป วิธีการดังกล่าวผมเขียนไว้ที่ Page 6. ซึ่งในการใช้งานจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกประการ แต่แตกต่างกันที่วิธีการเท่านั้นเองCreate invisible folder: สร้างFolder ล่องหน ตัวเลือกที่มีอยู่แล้วในวินโดว์(Lock or Hide file , folder & Drive without any software Page 7.)


Hide file, folders & drives Contents

2. Create batch file to lock Folders(use a password) 3. Use attrib command hide file & folders
4. Hide file & folders behind picture 5.Lock or divert folders with CLSID 6.Lock or divert folders with CLSID(Another way.)
7. Create invisible folders 8. Using gpedit.msc to hide specified drives in computer. 9. Lock & Hide Drives using Hexadecimal.
10. Hide Drive With Disk Management Tool 11. Hide Drive with QuickEdit Mode on Diskpart

Lock or hide file, folder & Drive without any software. Page 7.

Create invisible folder

สร้างโฟลเดอร์ล่องหน โดยใช้ตัวเลือกที่มีอยู่แล้วใน Windows

 


Lock or Hide file , folder & Drive without any software. Page 7.(Horton)

การสร้างโฟลเดอร์ล่องหนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรครับ เพราะมันเป็น Fonction ที่มีอยู่แล้วในตัว Windows แต่ถ้าผู้อ่านยังไม่เคยทำก็อาจเป็นเพราะไม่ทันได้สังเกตเท่านั้นเอง
แต่ทั้งนี้ถ้าจะให้แนบเนียนก็ต้องใช้ ASCII Code มาช่วยกันนิดหน่อย (หมายถึงการเขียนอักขระแบบแอสกี)

* แต่ต้องบอกไว้ก่อนครับว่า มันแค่ดูโปล่งใสเหมือนว่าไม่มีโฟลเดอร์เท่านั้นครับ


Rename Folder is ALT+160
วิธีทำ
1. ให้คุณสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ (Pic 1.) จากนั้น ให้คุณใช้วิธีตั้งชื่อตามนี้...>>
กด Alt key +0160 หรือ Alt +160
 
* ถ้าคุณใช้ Note Bookต้องกดปุ่ม Fn. ก่อน แล้วถึงจะกด Alt key +0160 หรือ Alt +160 ที่ว่านี้จะเห็นว่าชื่อของ โฟลเดอร์หายไปแล้ว
2. คลิกขวาที่ Folder เลือก > Properties > customize > Change Icon...
3. ที่หน้าต่าง Change Icon for Folder ให้คุณเลื่อน Scroll bar ด้านล่าง จากนั้นคลิกเลือกตรงพื้นที่ว่างๆ > กด OK > OK แค่นี้แหละวิธีการทำ Folder แบบล่องหน


Note
- พื้นที่ว่างแต่ละจุด จะมีความสามารถซ่อน(มีค่าโปล่งใส)ในมุมมองที่ต่างกัน 
- 
เมื่อกด OK ออกมาแล้ว
 ถ้า Folder ของคุณกลายเป็นรูป 4เหลี่ยมสีดำๆ ให้ คุณกด ปุ่ม Ctrl จากนั้น หมุน Scroll whell ของเมาส์ ไปข้างหน้า เพื่อเปลี่ยน View (ถ้าเป็น XP ให้ click ขวาบนที่ว่าง > View > เลือกขนาดของมุมมอง)

อักษรแบบ แอสกี ASCII Code: (American Standard Code for Information Interchange) รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากคุณต้องหาอ่านจาก Website อื่นครับ (มุขเดิม ถาม Google สิมีเยอะแยะ)
Horton:Funny animation gif
- นอกจากคุณจะตั้งชื่อ File, Folder หรือ Drive ให้เป็นตัวอักษรที่ว่างเปล่า(Alt+160) แล้ว คุณยังสามารถ ตั้งชื่อให้เป็น สัญลักษณ์แปลกๆแบบอื่นได้ ด้วยการกด Alt key + แป้นตัวเลข
เช่น Alt+1= ☺ , Alt+2= ☻ , Alt+3= ♥ , Alt+4= ♦ , Alt+5= ♣ , Alt+6= ♠ , Alt+11= ♂ , Alt+13= ♪ , Alt+30=▲ ,ฯลฯ ลองเอาไปเล่นดูครับ

- และ นอกจากจะเขียนสัญลักษณ์แปลกๆได้แล้ว เรายังสามารถนำวิธีการเขียน อักษรแบบ ASCII มาแก้ไขในเรื่อง วรรณยุคลอยในภาษาไทยได้อีกด้วย เราจะพบเห็นวิธีการใช้งานแบบนี้กับคนทำงาน ประเภท Graphic สิ่งพิมพ์, แต่ก็ใช่ว่าคนทำงาน Graphic นิยมนำมาใช้กันทุกคนนะ) ตัวผมเองก็ทำงานเกี่ยวข้องกับ Graphic เหมือนกัน แต่ก็ไม่เคยนึกใช้ เพราะดูแล้วเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ สาระวนวุ่นวายยังไงไม่รู้ ใครสนใจก็ ลองใช้ Google Search ดูเองนะจ๊ะ ขอจบแค่นี้แหละ


Using gpedit.msc to hide specified drives in computer: ซ่อนไดร์ฟโดยการตั้งค่า Options ใน gpedit.msc(Lock or Hide file , folder & Drive without any software. Page 8.)


 

Hide file, folders & drives Contents

2. Create batch file to lock Folders(use a password) 3. Use attrib command hide file & folders
4. Hide file & folders behind picture 5.Lock or divert folders with CLSID 6.Lock or divert folders with CLSID(Another way.)
7. Create invisible folders 8. Using gpedit.msc to hide specified drives in computer. 9. Lock & Hide Drives using Hexadecimal.
10. Hide Drive With Disk Management Tool 11. Hide Drive with QuickEdit Mode on Diskpart

Lock or hide file, folder & Drive without any software. Page 8.

Using gpedit.msc to hide specified drives in computer.

ซ่อน Drives โดยการตั้งค่า Options ใน gpedit.msc


Using gpedit.msc to hide specified drives in computer (the lionking3)
เขียนวิธีการซ่อน, ล็อกไฟล์ , โฟลเดอร์มามากพอแล้ว ใน Page.นี้รวมถึงPage. ต่อจากนี้ เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็น ซ่อน และ ล็อค Drive กันบ้างดีกว่า
  เริ่มต้นจาก การซ่อน Drive โดยการการตั้งค่า Options ใน gpedit.msc(Local Group Policy Editor) ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในบรรดาการซ่อน และ ล็อค Drive ที่ผมจะนำมาเขียน
* สำรับการตั้งค่าใน Windows 8 ผมได้กลับมาแก้ไขให้ใหม่ เพราะบทความนี้เขียนไว้ตั้งแต่ Win8 เป็น Consumer Preview และ ผมก็พบว่าเมื่อ Win8 ออกมาเป็นรุ่นวางจำหน่าย (ผมใช้ Pro 64 bit) Policy ที่ใช้ในการตั้งค่าสำหรับการซ่อน Drive ได้มีการเปลี่ยนชื่อไปจากเดิม


เปิด gpedit.msc : คุณจะเลือกเปิดตามวิธีไหนก็ได้


- กด Windows Key + r > Run > พิมพ์ gpedit.msc > OK (Windows XP - 8)
- พิมพ์ gpedit.msc ที่ช่อง Address bar จากข้างใน Folders ไหนก็ได้ > คลิกที่รูปลูกศรท้าย Address bar หรือกด Enter (Windows XP - 8)
- ถ้าคุณใช้ Windows Vista, 7 จะพิมพ์ gpedit.msc ที่ช่อง Start search ก็ได้ , 
- ถ้าคุณใช้ Win8 ก็พิมพ์ gpedit ที่ Start screen ได้เลย

 

A. วิธีการซ่อน Drive

1. ที่ column ด้านซ้าย ของโปรแกรม Group Policy ให้คุณ Click ไปตาม Path นี้
Windows7 : User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Explorer 
Pic 1 (หมายเลข 1.>--> 4.) จากภาพตัวอย่างผมใช้ Standard View
Windows8 : User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer
Pic 1 (หมายเลข 1.>--> 4.)
* Windows XP, Vista ให้คุณใช้วิธีการเทียบเคียงจาก Windows 7
Windows 7,8 gpedit.msc (How to hide specified drives in computer)
2. ที่ column ด้านขวาให้คุณ Double click ที่ Group Policy Editor icon. Hide these specified drives in My Computer Pic 1.1 (5.)
3. ที่หน้าต่าง Hide these specified Drives in My Computer ให้คุณเลือก Enabled Pic 1.2 (6.)
4. จากนั้นให้คุณเลือก Drives ที่ต้องการจะซ่อนที่ช่อง Pick one of the following combinations (7.) จากนั้นกด Apply > OK (8.)
Hide these specified drives in My Computer Dialogbox

Computer empty.
6. จากตัวอย่าง ผมเลือกเป็น Restrict all drives ก็คือซ่อนทุก Drives เมื่อเปิดเข้าไปที่หน้าต่าง Computer ก็จะเป็นดังรูป 
(
Pic 2.)

B. ยกเลิกการซ่อน (Unhide Drives)

ให้คุณเข้าไปคลิกเลือกที่หัวข้อ Notconfigured หรือ Disabled หรือ
เลือก Options ในDropdown list (หมายเลข 
7.)เป็น Do not restrict all drives จากนั้นกด > OK แค่นี้ Drives ในคอมพิวเตอร์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับ

 

 


How to access the Drive was hidden.

 

C. การเข้าถึง Drives โดยไม่ต้องคืนค่าใน gpedit

การซ่อนในลักษณะนี้ เป็นการซ่อนที่ไม่ลึกมากนัก ถ้าจะพูดให้ถูกมันเป็นเพียงการซ่อน Drives icon มากกว่า คือคุณสามารถเข้าถึง Drive ที่ซ่อนได้ โดย... (Pic 3.)
1. พิมพ์ชื่อ Drive ที่คุณต้องการเปิด ที่ Address bar จากนั้นกด Enter เช่น ถ้าต้องการเปิด Dive E: ก็ให้คุณเข้าไปที่ Computer จากนั้นให้พิมพ์ e:แล้วกด Enter
2. หรือถ้าคุณได้กำหนด Folder ที่ใช้งานบ่อยๆไว้ที่ Fabvolites หรือ Libraries คุณก็คลิกเข้าไปใช้งานได้ตามปกติNote
- ถ้าคุณต้องการซ่อน หรือ Lock Drives ในแบบที่เจอะจงชี้ชัด และ สามารถป้องกันการเข้าถึง Drives ได้ดีกว่านี้ ให้คุณอ่านได้ที่ Page 9 ,Page 10, Page 11
Funny animation gif (lionking3)Group Policy Editor (gpedit.msc) ก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไป เรื่องที่คุณควรจะเข้าใจก็คือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรุ่นของ Windows, gpedit ก็จะมีการ Update ไปด้วย การตั้งค่าต่างๆใน gpedit มักจะถูกเพิ่มเติม, ตัดออก หรือ บางทีก็มีการเปลี่ยนชื่อ ของ Policy เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดา
- สำหรับวิธีการดูว่าการตั้งค่าต่างๆใน gpedit. Support Windows รุ่นไหนบ้าง
ให้คุณดูที่ 
Suppotred on
- ถ้าคุณอยากรู้ว่า การตั้งค่านั้นๆจะมีผลอย่างไรบ้าง ให้คุณอ่านที่ 
Help
* คุณสามารถอ่านรายระเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน gpedit.msc ได้จากบทความชุดนี้ครับ Basic Local Group Policy