วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Create right click menu to run the program.Tweak windows Contents

4. Create right click menu to run the program.

Tweak windows for your life styles Page 4.

Create right click menu (Context menu) to run the program.

สร้างเมนู คลิกขวาเพื่อเปิดโปรแกรม

 

Create right click menu to run the program.

เหตุผลง่ายๆเพียงข้อเดียว ที่เราน่าจะสร้างเมนูแบบคลิกขวาไว้ใช้ก็คือเพื่อให้เราเรียกใช้โปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องกลับมาที่หน้า
Desktop หรือ Start menu,Start screen ทุกครั้งไป โดยเฉพาะโปรแกรมในกลุ่มที่เราต้องใช้อยู่ประจำ พูดง่ายๆคือเสริมสภาพคล่องในการทำงาน ผู้เขียนมีให้
เลือก 3แบบครับ คือเมนูคลิกขวาแบบชั้นเดียว, 2ชั้น, 3ชั้น แล้วแต่ว่าใครจะชอบ
Page. นี้ขอเริ่มต้นจาก 
Right-click menu แบบ 1.ชั้นก่อน
1. เปิดโปรแกรม Registry Editor: คุณจะเลือกเปิดแบบไหนก็ได้ 
- กด Windows Key + r เพื่อเรียก Run > พิมพ์ regedit  > OK > Yes
- เปิดโฟล์เดอร์อะไรก็ได้ >
 พิมพ์ regedit ที่ช่อง Address bar > คลิกลูกศร หรือ กด Eiter 
Type regedit in Address bar> click arrow or Press Enter
- Win 7 : พิมพ์ regedit ที่ช่อง Start search , Win8 : พิมพ์ regedit ที่Start screen


2. เข้าไปที่ key HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\background\shell การตั้งค่าที่ key นี้ คุณสามารถเรียกโปรแกรมโดยการ คลิกขวาบนที่ว่างทั้งจากหน้า Desktop หรือใน Folders ใดๆก็ได้
Create New key3. ที่คีย์ shell ให้สร้าง Key ย่อยถัดลงไป จากนั้นตั้งชื่อว่า...(ชื่อโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้) ในตัวอย่างนี้ผม ตั้งชื่อว่าWINDOWN (เป็นโปรแกรมFree ware ตัวเล็กๆ ใช้สำหรับ Logoff , Restart , shutdown สามารถตั้งเวลาได้) 
** 
การตั้งชื่อในส่วนนี้ ในความคิดของผม แนะนำ
ให้ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษพิมพ็ใหญ่ จะดีกว่า เพราะจะเป็นที่สังเกตได้ง่ายทั้งเวลาใช้งาน และ เวลาเข้าไปแก้ไขภายหลัง พอสร้างเสร็จ
แล้ว ลองคลิกขวาบนที่ว่างดูก่อนก็ได้
4. ที่ Column ด้านขวาของ Key WINDOWS ให้คุณสร้าง String Value ขึ้นมา2 ค่า โดย.. (Pic 2.)
String Value ค่าที่1 ตั้งชื่อเป็น ICON (จะเขียนเป็นพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้) จากนั้น Double click ใส่ค่า Value Data = Directory (หรือ Path) ของ Icon หรือไฟล์ .exe ที่คุณต้องการให้แสดง เป็นสัญลักษณ์เรียกโปรแกรม
String Value ค่าที่2 ตั้งชื่อเป็น POSITION จากนั้น Double click ใส่คCreate String Value. ่า Value Data = ตำแหน่งที่
คุณต้องการ จะให้แสดง คือ
- ถ้าคุณใส่ Value Data = Top ตามตัวอย่าง ชื่อของโปรแกรมที่คุณสร้างขึ้นมา ก็จะอยู่ข้างบน เวลาคลิกขวา
- ถ้าคุณใส่ Value Data = Bottom ชื่อของโปรแกรมที่คุณสร้างขึ้นมา ก็จะอยู่ข้างล่าง เวลาคลิกขวา
- แต่ถ้าคุณต้องการให้ชื่อของโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมา อยู่ตรงกลางเวลาคลิกขวา(ค่าDefault) ก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง String Value ที่ชื่อ Position ครับ
5. ที่คีย์ WINDOWN ให้สร้าง Key ย่อยถัดลงไปอีกชั้น จากนั้นตั้งชื่อว่า command
ที่ Column ด้านขวา. Double click ที่ ค่า Default จากนั้น ใส่ค่า Value Data = Path หรือ ที่อยู่ของไฟล์ .exe ของโปรแกรมนั้นๆ ตาม
ตัวอย่าง(
Pic3.) โปรแกรมวินดาวน์ของผมอยู่ที่ Drive C:\Users\windown ผมก็ต้องใส่ Path = C:\Users\windown\windows.exeเสร็จแล้ว ลองคลิกขวาบนที่ว่างดูครับ เราจะมีโปรแกรมให้เลือกใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา(Pic4.)
Directory file.exe

HULK: the Avengers Funny animation gifDownload free Icon
NOTE : คุณสามารถสร้าง หรือย้าย Right-click menu ไว้ที่ส่วนอื่นๆก็ได้ เช่น Right-click ที่ File , Foler หรือ Computer เป็นต้น ซึ่งผมได้ทำเป็นตารางตัวอย่างไว้ Page7. แต่ในส่วนของการ Review จะขอสร้างเมนู แบบคลิกขวาบนที่ว่าง เป็นหลักเพราะผมคิดว่าใช้งานได้กว้างกว่า และ ดูผลลัพธ์ ได้ง่ายกว่า

 


Change logon UI backgroundTweak windows Content

1.Change logon UI background

 

Tweak windows for your life styles Page 1.

Change logon UI background

เปลี่ยนภาพ Logon UI ตอนเปิด, ปิด, Log off หรือ Restart

 

Change logon UI background in Windows 7.(kungfu panda)

Review นี้ใช้ได้กับ Windows Vista, 7 ครับ สำหรับ Windows 8 อ่านที่ NOTE   ข้างล่างครับ
ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่า logon UI คืออะไร ก็ลองนึกถึงตอนที่เราสั่ง Log off หรือ ตอนเปิดเครื่อง (ขอยกตัวอย่างเป็นwin7)เมื่อเรากดปุ่มเปิดเครื่องจะมีหน้าWindows Logo แสดงออกมา ตรงนั้นเราเรียกว่า GUI (Graphic user interface) ตรงนี้เราสามารถตัดออกได้โดยการเข้าไปแก้ไขที่ msconfig อ่านรายละเอียดได้จาก Link นี้A. ต้องปรับแต่ง Registry กันก่อน
1. Copy Code ที่อยู่ในตารางข้างล่างนี้ ไปวางที่โปรแกรม Note pad (ใช้ Word pad แทนก็ได้) จากนั้นให้ Save as..ให้เป็น File.reg ตั้งชื่ออะไรก็ได้ เช่น สมคิด.reg , สมนึก.reg  เป็นต้น ชื่อของFileมันไม่มีผลอะไร
- การกำหนดให้ File เป็นนามสกุล .reg นั้นเราต้องพิมพ์ต่อท้ายชื่อ file เองครับ(Pic1)
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background] "OEMBackground"=dword:00000001

Create &Save file.reg2. หลังจากได้ File.reg ตามรูปแล้ว ให้คุณ Double click(หรือคลิกขวา > Merge) จะมีDialog box ขึ้นมาถามให้กดปุ่ม Yes> Ok
เมื่อคุณ Import File.reg เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นต้อน การเตรียมภาพ Log on ที่จะเอามาแทนที่ภาพเดิมของ windows 7

 ตรงนี้ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาให้ข้ามไปอ่านที่ข้อ B.
* ถ้าคุณต้องการแก้ไขค่าต่างๆโดยใช้โปรแกรม Registry Editor ก็ทำตามนี้ครับ
How to Change logon UI in Registry Editortriangle เปิดโปรแกรม Registry Editor : กดWindowsKey +r (เปิด Run Dialog) >  พิมพ์ regedit  > คลิก OK >Yes หรือ ใครจะพิมพ์ regedit ที่ช่อง Start search ก็ได้ , ถ้าเป็นWin8 ็พิมพ์ regedit ที่ Start screen (Metro UI)
triangle[1] คลิกไปตาม key ที่คุณเห็นในตาราง Code  เราก็จะมาถึง key ที่ชื่อ Background 
(
Pic2.) และถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้คุณเข้ามาถึง key ไหน ก็ดูที่ Status bar ข้างล่างครับ
triangle[2]  ที่ Column ด้านขวาให้คุณดับเบิลคลิก(หรือคลิกขวาเลือก Modify ก็ได้) ที่ OEMBackground จากนั้นแก้ไขValue data =1 คลิก OK


 

B. การเตรียมภาพ Log on

1. คุณจะเอารูป แม่หวานใจ หรือคุณฝา (ผัว) หรืออะไรได้หมด แต่มีข้อแม้อยู่ว่า ไฟล์ภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 256 KB. และต้องมีนามสกุล.jpg
2. ปรับขนาดของภาพให้เท่ากับ Screen Resolution ที่คุณใช้อยู่ แต่เท่าที่ผมทดลองภาพที่มีขนาดเท่ากับการตั้งค่าเมื่อเราคลิกขวาที่หน้า Desktop > Screen Resolution ทุกขนาดจะใช้ได้หมด ไม่ว่าจะตรงกับ Resolution ที่คุณใช้จริงหรือไม่ แต่คุณต้องตั้งชื่อเป็นbackgroundDefault หรือ background.....ตามด้วยขนาดของScreen Resolution ที่คุณใช้อยู่เช่น background1024x768 เป็นต้น(ผมแนะนำให้ตั้งชื่อเป็น backgroundDefault ดีกว่าจะได้ไม่งง)ถ้าให้ง่ายสุดก็โดยการหารูป Wallpaper มาทดลองไปก่อนก็ได้ แต่ถ้าใครใช้โปรแกรม  Photoshop ได้ก็เนรมิตไปตามใจคุณเลย หรือ ถ้าใครอยากลองโปรแกรมแต่งภาพที่เป็น Free ware ผมก็ขอแนะนำ GIMP ครับโปรแกรมนี้ Support เมนูหลายภาษา (Download GIMP)
ในเรื่องของภาพที่จะนำมาทดลองถ้าใครหา หรือ ทำไม่ได้จริงๆ ผมเตรียมไว้ให้ดาวโหลดเพื่อทดลองข้างล่างตั้ง...2อันเชียว(ซึ้งน้ำตาจะใหล)
Go to C:\Windows\System32\oobe3. จากนั้นให้คุณเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ครับC:\Windows\System32\oobe หรือจะ Copy Path ที่ผมเขียนไปวางที่ Address bar จากข้างใน folder ไหนก็ได้ แล้วกด Enter หรือคลิกที่ ลูกศร Go to...ก็ได้ (Pic3.)

C:\Windows\System32\oobe\info\Backgrounds4. สร้าง Folder ใหม่ขึ้นมาจากนั้น ตั้งชื่อเป็น info แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ info อยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างใหม่
5. เปิด Folder info แล้วสร้าง Folderใหม่ขึ้นมา อีกครั้ง, ตั้งชื่อเป็น Backgrounds จากนั้นนำภาพที่เตรียมไว้มาใส่ที่โฟลเดอร์นี้ครับ (Pic4) เสร็จแล้ว ทดลอง Log off หรือ Restart ดูNOTE เรื่องที่คุณควรรู้
  triangle[3] ถ้าคุณสร้าง Background ขึ้นมาเอง แนะนำว่าทำยังไงก็ได้ให้ File มีขนาดเล็กที่สุดจะดีกว่า เพราะมันจะมีส่วนช่วยให้Windows โหลดได้ไวขึ้น
  triangle[4] กรณีที่ขนาด Background ไม่ได้ตรงกับขนาดของจอแสดงผลของคุณ อย่างเช่น คุณใช้จอที่ตั้งค่า Resolution= 1440x900 แต่ใช้ภาพที่มีขนาด 1024x748 ผลก็คือ สัดส่วนของภาพจะเพี้ยน แต่ถ้าคุณใช้ภาพประเภททิวทัศน์ ธรรมชาติ ก็จะสังเกตไม่ค่อยเห็น
  triangle[5] ควรสำรอง File .reg ไว้ด้วยครับ(ก็ไฟล์ที่ผมให้Copy ใส่ Note pad แล้ว Save เป็น File.reg นั่นแหละ) เพราะบางครั้ง Windows มันจะคืนค่าให้กลับไปใช้ Background แบบเดิม แต่ก็นานมากๆ ถึงจะเป็นสักครั้ง
  triangle[6] Background ที่ผมเตรียมให้ไม่ได้บอกว่ามันสวยนะ แต่เบาสุดๆสีดำ(1440x900) , สีขาว(1024x768KB) ถ้าคุณโหลดไป ก็ให้ลบหมายเลขข้างหน้าออกก่อนที่จะนำไปใช้

  ในกรณี Windows 8 : คงต้องรอดู Version เต็มอีกทีว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหม แต่ถ้าคุณใช้ Win8 CP หรือ RP เราไม่สามารถใส่ภาพ logon ตามวิธีขั้นต้นได้ แต่ MS ก็ได้เพิ่มเมนูให้เราเลือกใส่ภาพได้ตามใจชอบ(ง่ายกว่าแก้ไข reg เป็นไหนๆ)เวลาที่เราสั่งLog off ไว้ให้เราใช้ครับ มาดูขั้นตอนกัน
  - ไปที่หน้า Start Screen(Metro UI) > คลิกขวาที่ Icon User(ด้านบน-ขวา) > Change account picture > เข้าสู่หน้าต่าง PC setting (Personalize) > ที่เฟลมด้านขวา เลือก Log screen > Browse > File▼ > Computer เพื่อหาภาพในเครื่องของคุณ เมื่อเลือกภาพได้แล้ว > Choose Picture(ข้างล่าง) แค่นี้แหล่ะครับ ทดลอง คลิกขวาที่ Icon User แล้วลองสั่ง Log ดู

Background1140x900Background 1024x768
Create OEM Information in Windows Vista , 7 ,8


 

Tweak windows Contents

2. Create OEM infromations

Tweak windows for your life styles Page2.


Create OEM Informations in Windows Vista , 7 ,8

เปลี่ยน OEM information ใน system propertiesการสร้าง OEM informations น่าจะเหมาะกับคนที่มีกิจการเกี่ยวกับ Com service นะเพราะเราสามารถแอบโปรโมทชื่อร้าน ,เบอร์โทร ,สัญลักษณ์, โลโก้ หรือ แม้กระทั่ง Link URL ของเว็บไซด์ได้หมดเลย ...
แล้วคนใช้งาน Computer ทั่วไปอย่าง ทิดตุ๋ย ไอ้เรือง หรือ น้องปลวกอะไรเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไร? ...ก็ทำเอามาดไงจ๊ะ..เท่ห์ จนใครไม่อยากจะเหมือน อย่าง Link URL ของเว็บไซด์ก็เปลี่ยนมาเป็นหน้า Webpage Sign in Hotmail , face bog หรือเว็บอะไรก็ได้ (แต่ผมมีมุขที่นำมาใช้ได้ใกล้ตัวยิ่งกว่านั้น ลองอ่านดู)
ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่า OEM Information คือชื่อเรียกส่วนไหนของWindows ก็ลองคลิกขวาที่Computer icon > Properties ดูครับ
หรือจะกด Windows Key +Pause/Break ก็ได้ให้ดูตัวอย่างเลยดีกว่า ภาพที่คุณเห็นใน 
Pic 1.เป็นภาพเปรียบเทียบการแก้ไขข้อมูลใน Registry กับผลลัพธ์ที่ปรากฏในหน้าต่าง System Properties

 


to compare OEMInformations in registry & System Properties

วิธีทำ
เปิดโปรแกรม Registry Editor: กด Windows Key + r เพื่อเปิด Run > พิมพ์ regedit > กด OK > Yes

เข้าไปตาม key นี้ ...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation
 
พอมาถึง key ที่ว่านี้ ให้ดูที่เฟลมด้านขวา, จาก 
Pic1.( ผมทำในWin7) ข้อมูลทั้งหมดที่เราเห็นเรียกว่า Reg String Value ครับ คุณสามารถใส่ข้อความอะไรลงไปก็ได้ ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ ข้อมูลตัวไหนที่มีอยู่แล้ว คุณก็แค่ดับเบิลคลิกแล้วใส่ค่าลงไปในช่อง Value Data แต่ ถ้าข้อมูล(Value)ไหนไม่มี ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ อธิบายตามหัวข้อนะครับ
1. Logo : ภาพที่คุณจะนำมาทำLogo ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ถ้ายังหาภาพไม่ได้ก็ Download จากท้ายบทไปลองก่อนครับ)
triangle[14] ต้องเป็น Fileภาพนามสกุล.bmp ความกว้าง และความสูง ไม่เกิน120 X 120 Pixels (ถ้าด้านใดด้านหนึ่งแคบกว่านั้นก็ไม่เป็นไร)
triangle[15] คุณจะเก็บ File Logo ที่ว่านี้ไว้ในโฟลเดอร์อะไรก็ได้ แต่ต้องเป็น Drive: C จากนั้น ให้ Copy Path ของไฟล์ภาพ.bmp มาใส่ใน ช่อง Value data REG_SZ ที่ชื่อ Logo
สำหรับ หมายเลข >> 2. Menufacturer, 3. Model, 4. SupportHours, 5. SupportPhone ให้คุณใส่ข้อความได้ตามใจชอบครับ ดูตัวอย่าง Pic 1.(ชื่อของ String Value ต่างๆถ้าคุณไม่อยากจะพิมพ์ผิดก็ให้ Copy ของผมไปวางก็ได้)
6. SupportURL : ตรงนี้จะทำงานในลักษณะของการ Link เพื่อเปิด คุณสามารถใส่ ข้อมูลตรงนี้ได้ 2.รูปแบบคือ
- เปลี่ยนเป็น Path เพื่อเปิด Drive, Folder,File หริอ เปิดโปรแกรม (เป็นการสร้าง Link จากภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ) วิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือ ให้คุณ Create Shortcut Drive, Folder,File หรือ โปรแกรมที่คุณต้องการจะเปิดขึ้นมาก่อน จากนั้นให้คลิกขวาที่ Shortcut > Properties > Copy Path ที่อยู่ในช่อง target ของ Shortcut มาใส่ใน Value Data
- เปลี่ยนเป็น Link เพื่อให้เปิด Web site, Email Sign in, Social Network ของตัวคุณเอง หรือหน้า Webpage อะไรก็ได้ . วิธีการก็คือ :
ให้คุณ Copy URL (ส่วนที่อยู่ตรง Address Bar ของเบราเซอร์ เวลาที่คุณเปิดไปหน้า Webpage. นั้นๆ) มาใส่ใน Value Data แทน Link เดิมครับ

OEM informations Pictures Freedownload OEM informations Pictures Freedownload
OEM informations Pictures Freedownload OEM informations Pictures Freedownload
OEM informations Pictures Freedownload OEM informations Pictures Freedownload
OEM informations Pictures Freedownload OEM informations Pictures Freedownload


NOTE : ถ้าคุณยังหาภาพทดลองที่มีขนาดความกว้าง ไม่เกิน120 X 120 Pixels ไม่ได้ ให้คุณ Download ภาพที่ผมเตรียมไว้ให้ไปใช้ก่อนก็ได้ แต่.!! คุณต้องนำไป Format ให้เป็นนามสกุล(Extension)ให้เป็น .bmp ก่อนครับ เพราะ File ที่ผมนำมาให้ Download เป็น File.jpg (Blogger ไม่รองรับการ Upload File.bmp)


สำหรับการ Format file ให้เป็นนามสกุล .bmp ผมขอแนะนำ 3 วิธี

1. แบบง่ายๆ: ให้คุณเปิดภาพด้วยโปรมแกรม Paint Paint จากนั้นใช้คำสั่ง Save as > เลือกเป็น Bmp Picture
2/. ใช้โปรแกรม Photoshop: วิธีการก็คือ เปิด File ที่คุณ Downdoad ด้วยโปรแกรม Photoshop > คลิกที่ File > Save as... > ที่ช่อง Format เลือกเป็น BMP (*.BMP, *RLE, *DIB) > คลิก Save
3.Format โดยใช้โปรแกรม FormatFactory (FF) : สำหรับการใช้งานของ FF ผมไม่ขออธิบายนะครับ เพราะโปรแกรมตัวนี้รองรับเมนูหลายภาษามากใช้งานไม่ยาก FF โปรแกรมเดียวสามารถ Format นามสกุลไฟล์ได้เยอะมาก ทั้ง File ภาพ, เสียง, VDO จัดมาให้แบบครบครันเลยทีเดียว